פסולת רפואית נגועה  

החברה מעניקה שירות איסוף, פינוי וטיפול בפסולת ביולוגית זיהומית שמקורה בבתי חולים, קופות חולים, מעבדות מחקר וממפעלים העוסקים בטכנולוגיה ביולוגית.

הטיפול בפסולת זו נעשה על דרך עיקורה באמצעות מכשור ייעודי לכך המאושר על ידי הרשויות, כאשר לרשות החברה עומד מפעל העיקור הגדול בישראל בעל כושר עיקור של 8,000 ליטר למחזור פעילות.

לאחר עיקורה, מובלת הפסולת המעוקרת לאתר הטמנה מאושר.

הטיפול נעשה לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים) התשנ"א- 1990 ותקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים) התשנ"ז- 1997.

כמו כן מספקת החברה ציוד נלווה החיוני לפעילות זו, כגון שקיות ומכלי פלסטיק ייעודיים לטיפול בפסולת.


פסולת רפואית נגועה, הנקראת באנגלית(INFECTIOUS MEDICAL WASTE), מכונה גם פסולת ביולוגית, פסולת BIO HAZARD ופסולת מדבקת.
בהגדרה של פסולת רפואית נגועה (פר"ן),
כלולים חומרים מהמקורות הבאים:


תרביות זיהומיות: מלאי תרביות ביולוגיות זיהומיות, כולל תרביות ממעבדות רפואיות , ממעבדות תעשייתיות ומחקר, פסולת וכלים מייצור מוצרים וחומרים ביולוגים.

פסולת פוטוגנית: כוללת רקמות ונוזלים מגוף האדם המתקבלות מניתוחים קליניים וניתוחים לאחר המוות.

דם: אדם או בע"ח, חומרים נגועים בדם ופריטים הספוגים בדם כתוצאה מטיפול רפואי.

חומרים רפואיים חדים: חומרים וכלים חדים לאחר שימוש רפואי - מזרקים, מחטים, קרפולות, אמפולות וכל דבר שהיה במגע עם מקורות מזוהמים.

כלים וחלקי לבוש מזוהמים
: פסולת נגועה בזיהום מניתוחים או מטיפול רפואי אחר כולל כפפות, צינורות, ספוגים, חלקי לבוש, תחבושות וכו'.
 
איסוף סוגי הפסולת

יש להבחין בין הפסולת הנאספת:

פסולת ספטית – פסולת זו, הנאספת בתוך חדרי הטיפולים ומרפאות השיניים, יש לרכז בתוך מיכל ייעודי ובתוכו שקית מסוג BIO HAZARD שעליה מסומן באותיות גדולות "סכנה – חומר מזוהם".
יש לרוקן את המיכל ע"י שליפת השקית וקשירתה, כאשר היא מתמלאת כדי 75% מנפחה.

פריטים חדים – יש לאסוף פריטים אלה במיכלי פלסטיק קשיח המיועד לכך, מיכל SHARP, בצבע צהוב/אדום ולהשליכו למיכל הפסולת הרפואית כשהוא סגור.
 


SM Design  בניית אתרים לעסקים