להלן מספר חוקים ותקנות הקשורים בתחום החומ"ס והפסולת רפואית זיהומית