להלן מספר טפסים הנחוצים לכל מנהל רכש או כל אדם האחראי על נושא הפסולת במקום עבודתו