כל ההיתרים והאישורים הדרושים למתן השירותים האמורים

חברת א.ש. תעשיות אקולוגיה ישראל 2000 בע"מ
מחזיקה בכל ההיתרים והאישורים הדרושים למתן השירותים האמורים, לרבות תו תקן ISO 9001 ו- ISO 14001.